Skip to the content

Husk å søke KOMP 2020!

KOMP – tilskuddsordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hip hop med mer. KOMP har søknadsfrist 15. desember 2019.

KOMP gir tilskudd til kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til engasjement av eksterne instruktører (honorar, reise og opphold). I særskilte tilfeller gis også støtte til ekstraordinære kostnader til leie av seminarlokaler.

Hovedmålgruppen er amatører/frivillige, men det utelukkes ikke at profesjonelle utøvere kan benyttes som instruktører.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, for eksempel organisasjoner og lag, bandsammenslutninger, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører. Det er kreves en reell økonomisk innsats/egenandel på minimum 50 % fra kommunale tiltak og andre offentlige søkere.

Søknadsskjemaet åpnes i søknadsportalen 2. desember. Les mer om KOMP og hvordan sende søknad her: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp

Om skribenten

Trekkspillforbundet