Skip to the content

Penger å hente for NTLs medlemmer

Det finnes flere ordninger hvor musikere, grupper, klubber og orkestre som er NTL-medlemmer kan søke om støtte. Her er noen av stedene man kan søke.

VO – Voksenopplæringsmidler – søkes to ganger i året

http://www.musikkensstudieforbund.no/vo/veiledning

Klubbene kan kontakte sine lokale musikkråd og få informasjon om hvordan man gjennomfører øvelsene og få VO-støtte i disse koronatider.

Noen steder har man valgt å gi VO-støtte når klubbene har øvelser på nettet eller hvor det ikke er mulig, har de fått «hjemmelekse» og forbereder seg til samspill på den måten.

Kontakt ditt lokale musikkråd for veiledning.


Momskompensasjon – søknadsfrist 15. mai

58 klubber søkte momskompensasjon for 2018 og mottok til sammen kr. 408 693,-.

Ytterligere 16 klubber søkte, men var ikke registrert i Frivillighetsregisteret og fikk dessverre avslag på sin søknad fra Lotteritilsynet.

Klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret, det er ikke nok å være registrert i Brønnøysundregisteret.

Dere registrerer klubben i Brønnøysund ved å følge
denne linken:
https://www.brreg.no/hva-onsker-du-a-registrere/

Husk å krysse av for Frivillighetsregisteret når dere registrerer klubben.

Alle klubber og orkestre kan søke om momskompensasjon for sine utgifter. Denne momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn ett vanlig momsregnskap. Klubben må ikke levere et momsregnskap til skatteetaten. Det er nok med et ordinært klubbregnskap som sendes NTL.
Søknadsfristen er 15. mai hvert år, og følgende sendes NTL:

* Fullstendig årsregnskap – inntekter og utgifter i hver sin kolonne.
* Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte revisorer bekrefter at de har gått i gjennom regnskapet og funnet det i orden.
* Klubbens kontonummer og kontaktperson

NTL tar jobben med å søke momskompensasjon for klubbene gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pengene blir utbetalt i desember hvert år.

Søknaden sendes NTLs kontor 15. mai, hvis regnskapet ikke er klart innen denne datoen, ta kontakt med NTLs kontor så finner vi en dato for innlevering av søknaden.


Frifond Organisasjon – søknadsfrist 15. september

Til drift og seminarer innen klubben kan dere søke Frifond Organisasjon gjennom Norske Trekkspilleres Landsforbund.

I 2019 søkte 25 klubber/orkestre og fikk tildelt til sammen kr. 331 900,-.

Klubber og orkestre med 1/3 medlemmer under 26 år kan søke om Frifond-midler fra NTL. Har klubben en ungdomsgruppe, kan denne skilles ut som egen enhet og være berettiget til støtte. Ta kontakt med kontoret for hjelp og opplysninger. Vedlagt følger informasjon og søknadskjema.

Søknaden sendes NTLs kontor innen 15. september.

 

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe