Skip to the content

Øker tilskuddet til voksenopplæring

En gledelig nyhet for NTLs medlemsklubber i en krevende tid, er at voksenopplæringstilskuddet er økt til kr 105,- per time med lærer og kr 45,- til timer uten lærer.  Dette opplyser Musikkens studieforbund. Selv om klubbene ikke kan ha øvelser per i dag, er det derfor håp om mer penger per time når de starter opp igjen.

Det er viktig å merke seg at de nye satsene gjelder for kurs som gjennomføres i 2020. Utbetalingen for høstkurs 2019, som kommer nå i april, er basert på de gamle satsene: 100 kr per time med lærer og 40 kr per time uten lærer.

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe