Skip to the content

Ny krisepakke for frivilligheten

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 3 gjelder for perioden 21. mars til og med 31. desember 2020.
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Det kan søkes om:
• Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
• Tapte billettinntekter fra annet spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
• Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
• Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller anna spesifisert aktivitet er heilt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
• For annet spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider: https://lottstift.no/krisepakke-3-for-frivilligheita/

 

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet