Skip to the content

22 medlemsklubber fikk aktivitetsstøtte fra NTL

Fanaduren er en av medlemsklubbene som har fått tildelt aktivitetsstøtte. Her fra et seminar som ble holdt 25.-27. september. (Foto: Privat)

NTLs rekrutteringskomite utlyste i midten av september en aktivitetsstøtte som medlemsklubbene kunne søke på. 22 klubber søkte – og nå har de fått tildelt penger.  

I utlysningsteksten sto det som følger: Koronapandemien har rammet store deler av kulturlivet så langt i 2020. NTL støtter vanligvis blant annet store overnattingsseminarer, men det lar seg ikke gjennomføre på grunn av smittevernhensyn.

Forbundet ønsker derfor å stimulere medlemsorkestre og -klubber til å få i gang aktivitet i trekkspillmiljøet ved å lyse ut støttemidler til arrangementer som er enklere å gjennomføre. Man kan søke om opptil kr 5.000,- til arrangementet. Eksempler på slike arrangement kan være konserter, dagsseminarer eller lignende. Bruk fantasien! Støtten kan brukes til å dekke utgifter til for eksempel innleie av instruktør, artist, lyd/lys, leie av lokale med mer.

 

Følgende klubber har fått tildelt penger:

Asker og Bærum TO

4900

Fermaten

3000

TO Fisarmoniske

4900

Ås TO

4900

Oslo TK

4900

Vestfold TO - barn

4000

Vestfold TO - ungdom

2500

Skiensfjordens TO

4900

Arendal TK

4900

Sauda TK

4900

Fanaduren

4900

Kvammaduren

4900

Osterøybelgen

4900

Osterøybelgen

Møre og Romsdal krets

4900

Heimdal Spelemannslag

4000

Hemne TK

4900

Nidaros TK

4900

Trondheim Toradergruppe

4900

Snaustrinda Spelemannslag

2090

Bodø TK

4900

Brønnøysund TK

4900

Grane Toraderklubb

3000

 

Fanaduren har allerede kommet med rapport fra sin aktivitet:

«Vi gjennomførte seminaret som planlagt seminaret 25.-27. september på Bjørnafjorden hotell.

Fredag kveld var det sosial samling med "buskspill".

Lørdag hadde vi to økter avbrutt av lunsj. Vi lærte inn en ny melodi, og gikk i dybden på en som vi kjente fra før. På lørdag kveld etter middag, så ble det på nytt en sosial samling, med mer spilling. 

Søndag formiddag etter frokost rundet vi det hele av med en repetisjon på det vi hadde lært.»

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet