Skip to the content

Søk om aktivitetsstøtte høsten 2020!

STØTTE: Nå er det mulig å søke om aktivitetsstøtte for NTLs medlemmer.. Hvert arrangement kan få opptil 5.000 kroner i støtte. (Illustrasjon: Colourbox.com)

Koronapandemien har rammet store deler av kulturlivet så langt i 2020. NTL støtter vanligvis blant annet store overnattingsseminarer, men disse lar seg ikke gjennomføre nå på grunn av smittevernhensyn.
Forbundet ønsker derfor å stimulere orkestre og klubber i NTL til å få i gang aktivitet i trekkspillmiljøet ved å lyse ut støttemidler til arrangementer som er enklere å gjennomføre. Man kan søke om opptil kr 5.000,- til hvert arrangement.

Eksempler på slike tiltak kan være konserter og dagsseminarer. Bruk fantasien! Støtten kan brukes til å dekke utgifter til for eksempel innleie av instruktør, artist, lyd/lys og leie av lokale.

 

Kriterier til søknaden

  • Alle medlemmer av NTL kan søke om støtte. Aktiviteten må gjennomføres i løpet av høstsemesteret 2020.
  • Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktiviteten/arrangementet og hva pengene skal brukes til.
  • Etter avholdt aktivitet/arrangement skal det sendes en kort rapport til NTL. Send gjerne inn bilder, tekst og eventuelt videoer fra arrangementet som kan legges ut på NTLs nettsider og Facebook-sider og/eller publiseres i medlemsbladet Trekkspillnytt.

 

Søknadsfristen er satt til 15. oktober 2020.

Maks søknadssum er 5000 kr.

Konsert/seminar/tiltak må gjennomføres høsten 2020.

Søknadsskjema finner du her:

https://form.jotform.com/202505627551350

Og nettsøknad sendes automatisk til post@trekkspillforbundet.no

Vi håper å kunne støtte tiltak rundt i hele landet som gir aktivitet og synlighet for trekkspill/torader i mange lokalmiljøer og som reklame for NTL generelt.


Stian Norgård Aase, for rekrutteringskomiteen 

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet