Skip to the content

Sverre Vissgren død

Vi har fått melding om at trekkspilleren Sverre Vissgren fra Tønsberg er død, om lag 95 år gammel. I tillegg til at han var en aktiv utøver, huskes han blant annet for å ha tatt initiativet til og startet Tønsberg og omegn Trekkspillklubb i 1966. I starten ble denne klubben kalt for Vestfold Trekkspillklubb, men etter at Vestfold krets av NTL ble startet i 1980, ble navnet skiftet for å unngå forvekslinger. 

I en periode var Vissgren også ansatt i Hagströms musikkforretning i Oslo, og etter hvert ble han med Rolf Lennart Legrem på å starte musikkforretning på Kongsvinger. Norges musikkhandelsforbund forlangte fem års praksis fra spesialforretning i musikk for å åpne forretning. Legrem hadde ikke det, men det hadde altså Vissgren.

Om skribenten

Trekkspillforbundet