Skip to the content

2,25 millioner i støtte til NTL-medlemmer i 2020

NTLs medlemmer og medlemsklubber har flere muligheter for å søke om økonomisk støtte. For 2020 ble det utbetalt 2,25 millioner kroner gjennom ulike kanaler.

De mest brukte ordningene er voksenopplæringsstøtten, der medlemmene fikk til sammen 1,31 millioner kroner. Det ble utbetalt 477.334 kroner gjennom momskompensasjonsordningen. Frifond ga 356.000 kroner. Mens det i 2020 ble utbetalt 96.990 kroner i aktivitetsstøtte.

Er ikke du eller klubben din medlem i NTL? Meld deg inn her. Lurer du på noe i forhold til det å søke om støtte på vegne av din klubb eller orkester? Ta kontakt med NTL på tlf. 22 00 56 35 eller e-post. Her er noen av medlemsfordelene.  

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe