Skip to the content

Søk om aktivitetsstøtte fra NTL!

NTL-medlemmer kan nå søke forbundet om aktivitetsstøtte. (Illustrasjonsfoto)

NTL ønsker igjen å stimulere orkestre og klubber i forbundet til å få i gang aktivitet i trekkspillmiljøet ved å lyse ut støttemidler til arrangementer som er enklere å gjennomføre. Det kan søkes om opptil 5.000 kroner i aktivitetsstøtte til hvert arrangement. 

Støtten kan brukes til å dekke utgifter til for eksempel innleie av instruktør, artist, lyd/lys og leie av lokale. Eksempler på arrangementer er konserter og dagsseminarer. Bruk fantasien!

Det var stor oppslutning rundt aktivitetsstøtten da den ble utlyst første gang sist høst. Derfor anser NTL denne støtteordningen som en suksess og et godt alternativ i denne utfordrende tiden.

Påmeldingsfristen denne gang er satt til 31. mars 2021.

Søk her. 

 

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe