Skip to the content

Kai Roger Magnetun er tilbake som nestleder i NTL

NESTLEDER: Kai Roger Magnetun blir ny nestleder i NTL fra kommende årsskifte. Det ble klart på landsmøtet i forbundet 14. november.  (Foto: Lisa Rottem Eide)
NESTLEDER: Kai Roger Magnetun blir ny nestleder i NTL fra kommende årsskifte. Det ble klart på landsmøtet i forbundet 14. november. (Foto: Lisa Rottem Eide)

Søndag 14. november ble det gjennomført digitalt landsmøte i NTL. En av postene var valg. Vi merker oss blant annet at Kai Roger Magnetun nå kommer tilbake som nestleder i forbundet, mens Odd Arne Halaas ble gjenvalgt som leder.

Kristina Farstad Bjørdal har vært nestleder de to siste årene, men hun ønsket å fratre, og slik kommer altså Magnetun tilbake.  Han er til daglig leder for kultur og idrett i Orkland kommune i Trøndelag. I tillegg har han utdannelse fra musikkonservatoriet i Trondheim. 

– Selv om jeg ikke har vært i landsstyret de siste to årene, har jeg fått bidratt med blant annet planlegging og gjennomføring av Kappspell 2021. Landsstyret har manøvrert NTL godt gjennom pandemien, og nå gleder jeg meg spesielt til å jobbe sammen med landsstyret og konkurransekomiteen med å lage et fantastisk NM i 2022. Og så håper jeg at vi klarer å få med oss økonomiske samarbeidspartnere slik at vi kan lage et nytt Kappspell neste år.

Videre kommer Lars Røyseng til å overta Ida Løvlies rolle som leder for konkurransekomiteen.

 Ellers nevner vi at det var gjenvalg på Marthe Amalie Dalene Wærnes, Ragnhild Trovik Hasle og Ragnhild Nomeland Willoch, som henholdsvis leder i rekrutteringskomiteen, som ungdomsrepresentant  og som vara for ungdomsrepresentant.

I konkurransekomiteen kommer Hilde Sofie Løken Taklo inn som nytt  medlem. Marius Berglund har sagt nei til gjenvalg. Brith Laila Ouff er ikke på valg, mens Ragnhild Trovik Hasle ble valgt for to nye år.

I rekrutteringskomiteen går Linda Elin Nygård ut, mens Mads Erik Odde kommer inn. Kai Hansen, Kristina Farstad Bjørdal og Stian Aase var ikke på valg i år.

I redaksjonskomiteen blir det også endringer. Ingrid Johanne Fylling Nupen takket nei til gjenvalg. Inn kommer Ragnhild Nomeland Willoch.  Finn Johansen er gjenvalgt for to nye år. Tore O. Koppang og Rune Larsen var ikke på valg i år. Per Jørund Grøthe er komiteens leder.

Valgkomiteen er en viktig komite. Lederen Lars Røyseng har sagt at han ønsker å fratre i perioden. Inn kommer i stedet Anders Hasle. Mar-tin Hansen og Marit Fagerbakk var ikke på valg i år. Irene Tillung og Stein Magne Eggen takket ja til gjenvalg.    

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe