Skip to the content

Konsert med Oslo Trekkspillklubb 24. oktober (skulle opprinnelig vært arrangert 13. juni)

Konserten med Oslo Trekkspillklubb i Ski Nye Kirke er utsatt til søndag 24. oktober. Konserten skulle opprinnelig vært søndag 13. juni, men pga. pandemien er den nå utsatt til høsten. For mer informasjon, kontakt Vigdis Petterson på tlf. 913 37 554.

Om skribenten

Trekkspillforbundet