Skip to the content

Søk om penger til pedagogisk utviklingsarbeid!

Musikkens Studieforbund utlyser nå midler til pedagogisk utviklingsarbeid. Søknadsfristen er 10. november 2021.

Prosjekttiden går fra januar 2022 til juni 2023, og er altså på 18 måneder. Etter avsluttet prosjekt skal det leveres en rapport, og NTL må formidle erfaringene fra prosjektet til de andre medlemsorganisasjonene i Musikkens Studieforbund.

Tidligere er det tildelt fra 25.000 til 145.000. Tildelingen kan også dekke arbeidstid. Det vektlegges samarbeid og kunnskapsdeling. Man kan bygge på eksisterende studieplaner eller gjøre noe helt nytt. Hvis det ikke finnes en studieplan, kan den lages.

I søknaden må man synliggjøre overføringsverdi av lærdom. Det gis støtte til å utvikle kurs, studieplaner og nye former for kurssamarbeid. Med f.eks. andre instrumenter etc.

Kurset må ha:

  • Minimum fire deltakere (det finnes unntak, sjekk med MSF)
  • Minimum fire timer med de samme deltakerne, lærer teller som deltaker.
  • Knyttes til en studieplan. Hvis det ikke finnes, kan det lages.

Her er linken for å se hva andre har gjort tidligere: https://www.musikkensstudieforbund.no/prosjekter/pedagogisk-utviklingsarbeid

(Opplæring i organisasjonsarbeid eller turneer kan det ikke søkes til).

Her er link til søknadsskjema: https://www.musikkensstudieforbund.no/soknadskjema-pua

De som søker, må i søknaden vise til at de har medlemskap i NTL. Hvis spørsmål, ta kontakt med NTL på e-post eller tlf. 22 00 56 35.

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet