Skip to the content

Støtte til aktivitet som erstatning for manglende konkurransetilbud fra NTL i 2021

Gammeldans solister på trekkspill og torader, samt orkestre som spiller underholdnings- og orkestermusikk har på grunn av smittevernhensyn ikke fått et konkurransetilbud av NTL i 2021. Styret i NTL har derfor vedtatt å tildele kr 50.000 ekstra til rekrutteringskomiteen. Midlene skal brukes til å støtte solister og orkestre som ikke fikk et tilbud gjennom NM på Kongsberg og Kappspell.

NTL vil med dette oppfordre medlemmer som faller inn under de nevnte "kategoriene" til å søke støtte til musikalske  prosjekter/arrangementer/aktiviteter de ønsker å realisere i tidsperioden fram til rapporteringsfristen 15. mai 2022.

Man kan søke om inntil kr 5.000,- per aktivitet.

Eksempler på slike aktiviteter kan være konserter, forestillinger, dagsseminarer, spilletimer/masterclass, eller lignende. Bruk fantasien!

Støtten kan brukes til å dekke alle relevante utgifter til aktiviteten. F.eks. honorar, instruktør, artist, bestillingsverk (komposisjon  eller arrangement), lyd/lys, leie av lokale, og så videre.

Søknadsfristen er satt til 30. oktober 2021.
Søknadsskjema her.

Om skribenten

Trekkspillforbundet