Skip to the content

Søk om støtte fra Frifond restart

Norsk Musikkråd har lansert en ny støtteordning – «Frifond restart»! Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien. Prosjekter i alle musikklag, ensembler og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter, og mye mer.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og søknader behandles fortløpende frem til 1. oktober. 

Les mer om ordningen og hvordan man søker her.

 

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet