Skip to the content

Søk om penger fra Frifond!

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

NTLs medlemsklubber og -orkestre kan søke om penger fra Frifond. Søknadsfristen er 15. september. I 2021 ble 364.000 kroner fordelt på 19 søkere.

Det er et krav at klubber/lag som søker har medlemmer under 26 år. Ta kontakt med NTLs kontor på tlf. 22 00 56 35 eller e-post hvis dere har spørsmål.

Klubber som mottok penger fra Frifond 2021, må huske å sende inn en rapport sammen med søknaden om tildeling i 2022. Manglende rapport kan medføre at tildelt beløp må betales tilbake til ordningen. NTL må levere en rapport til Musikkrådet for å kunne fortsette å fordele Frifond.

Har ikke klubben eller orkesteret ditt unge som medlemmer, går det an å søke voksenopplæringsmidler gjennom det lokale musikkrådet. 

Mer informasjon finnes her: https://www.musikkensstudieforbund.no/om-vare-tilskudd/omvaretilskudd

 

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe