Skip to the content

25.-27. DM for Møre og Romsdal og fylkeskappleik.

25.-27. mars. DM for Møre og Romsdal og fylkeskappleik.

Quality Hotel Ulstein. Folkemusikklaget og Trekkspelfor- bundet i Møre og Romsdal er arrangørar, og det vert lagt
opp til konkurranse laurdag og søndag. Meir info kjem på nettsida til www.folkemusikklag.no!

Om skribenten

Trekkspillforbundet