Skip to the content

Eksamenskonserter på Norges musikkhøgskole

Noel Leon Rubli og Emil Horstad har eksamenskonserter på Musikkhøgskolen 23. mai. Noel 2. års eksamenskonsert på utøvende bachelor. Emil på 4. års eksamenskonsert på pedagogikkstudiet. 

Mer info kommer her: NMH | Konserter

 

Om skribenten

Trekkspillforbundet