Skip to the content

– Har dere glemt å søke om momskompensasjon!

Lise Bendixen i NTL oppfordrer klubber og kretser om å søke om momskompensasjon. Fristen var egentlig 15. mai, men er man kjapp, er det fortsatt mulighet til å søke. (Arkivfoto)
Lise Bendixen oppfordrer klubber og kretser om å søke om momskompensasjon. Fristen var egentlig 15. mai, men er man kjapp, er det fortsatt mulighet til å søke. (Arkivfoto)

Klubber, orkestre og kretser kan søke om momskompensasjon gjennom NTL. Søknadsfristen var 15. mai, men forbundet tar fortsatt imot søknader.

- Send inn regnskap og revisjonsberetning så snart som mulig, så får jeg dere med på søknaden til Lotteritilsynet, sier Lise Bendixen på forbundskontoret. 

NTL må levere søknaden for hele organisasjonen innen 1. september, men innen den tid skal revisoren kontrollere og bekrefte at den er korrekt.

- Send inn regnskapet før sommerferien, så får vi med alle, sier Bendixen videre.

Det er viktig å merke seg at klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret, det er ikke nok å være registrert i Brønnøysundregisteret.

Klubber registreres i Brønnøysund ved å følge denne linken;

https://www.brreg.no/hva-onsker-du-a-registrere-eller-endre/

Husk å krysse av for Frivillighetsregisteret. Alle klubber og orkestre kan søke om momskompensasjon for sine utgifter. Denne momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn et vanlig momsregnskap. Klubben må ikke levere et momsregnskap til skatteetaten. Det er nok med et ordinært klubbregnskap som sendes NTL.

Søknadsfristen er som nevnt egentlig 15. mai hvert år, og følgende sendes NTL:

  • Fullstendig årsregnskap – inntekter og utgifter i hver sin kolonne. 
  • Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte revisorer bekrefter at de har gått i gjennom regnskapet og funnet det i orden.
  • Klubbens kontonummer og kontaktperson

NTL tar jobben med å søke momskompensasjon for klubbene gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pengene blir utbetalt i desember hvert år.

 

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe