Skip to the content

363.000 til NTLs medlemsklubber fra Frifond

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

2022-fordelingen av Frifond-midler fra NTL er nå klar. Til sammen 363.000 kroner går til 20 av forbundets medlemsklubber.

Søknadene viser at mye av årets Frifond-midler går til ulike rekrutteringstiltak, blant annet seminarer, kurs og andre former for opplæring. NTL får tildelt penger etter hvor mange som søkte året før. Frifond-midlene skal brukes til prosjekter og aktiviteter for barn og unge. I oversikten under er aktivitetsstøtte og grunnstøtte sammenslått. Er ikke din klubb eller forening med på denne listen? Alle klubber kan søke - så lenge de er med i NTL og har barn og unge under 26 år blant medlemmene. Innmelding i NTL kan gjøres her (eller ved å kontakte NTL på tlf. 22 00 56 35 eller på e-post). 

Har man ikke noen som er så unge, er det mulig å søke om blant annet voksenopplæringsmidler. Ta kontakt med forbundets kontor for mer informasjon. (Se kontaktinformasjon over.) 

Moss Spellemannskompani, hovedorkester – 33.000
Moss Spellemannskompani, rekruttorkester – 14.000
Moss Spellemannskompani, Pias orkester – 10.000
Junior-Fisarmoniske – 20.000
Oslo Trekkspillklubb – 13.000
Ås Trekkspillorkester – 29.000
Lom Toradergruppe – 10.000
Vågå Trekkspelklubb ungdomsgruppe – 14.000
Vestfold Trekkspillorkester ungdom – 10.000
Vestfold Trekkspillorkester barn – 35.000
Skiensfjordens Trekkspillorkester – 16.000
Sandnes Trekkspillorkester – 16.000
Osterøybelgen – 34.000
Ulstein Trekkspelklubb – 24.000
Lychelaget toraderlag – 13.000
Skaugdal Trekkspillklubb – 14.000
Snaustrinda Spelmannslag – 5.000
Malm Trekkspillklubb – 27.000
Grane Toraderklubb rekruttgruppe – 7.000
Harstad Trekkspillklubb rekruttgruppe – 21.000

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe