Skip to the content

Sør-Trøndelag krets ønsker å slå seg sammen med Nord-Trøndelag krets

Digitalt årsmøte i Sør-Trøndelag krets av NTL i kveld.
Digitalt årsmøte i Sør-Trøndelag krets av NTL i kveld.

I kveld har det vært avholdt digitalt årsmøte i Sør-Trøndelag krets av NTL. Der er det blant annet blitt vedtatt at styret bes om å starte en prosess som har til hensikt å slå sammen Sør- og Nord-Trøndelag kretser til en organisasjon. I vedtaket heter det videre at det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i begge kretsene. Årsmøtet ber også om at det skytes inn lik kapital til den nye organisasjonen fra hver av de gamle kretsene, og at eventuell egenkapital fra Sør-Trøndelag krets som ikke inngår i denne kapitalen, avsettes til bruk og aktiviteter i den sørlige delen av den nye kretsen.  

Om skribenten

Per Jørund Grøthe

Per Jørund Grøthe