Artikel arkiv

Program NM på Storefjell 2019

05-06-2019Torsdag

Veslefjellhallen

11.30   S4 – Trekkspill solist f.o.m. 18 år

13.00 – 14.00  Lunsj

 

Salongen

14.00   S8 – Durspill solist f.o.m. 18 år

15.00   S5 – Durspill solist t.o.m. 11 år

S6 – Durspill solist 12 – 14 år

D4 – Duetter to durspill f.o.m. 15 år

 

Veslefjellhallen

14.30   S1 – Trekkspill solist t.o.m. 11 år

15.00   D2 – Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år

 

Veslefjellhallen

16.00   O – Orkestermusikk

18.00   Premieutdeling for klassene: S1, S4, S5, S6, S8, D2, D4 og O

19.00 – 20.30 Middag

 

Veslefjellhallen

20.30   Åpningskonsert i Veslefjellhallen

21.30  G1 – Gammeldans orkester

 

Salongen

Etter konkurransene – 01.00 Dansespilling

 

Fredag

Veslefjellhallen

09.30   S2 – Trekkspill solist 12 – 14 år

11.15   S3 – Trekkspill solist 15 – 17 år

13.00 – 14.00  Lunsj

 

Veslefjellhallen

14.00   J – Junior orkester

15.30   D1 – Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år

 

Salongen
16.00   G3 – Gammeldans solist junior

G4 – Gammeldans solist senior

 

Veslefjellhallen

18.00   Premieutdeling for klassene:   S2, S3, D1, G1, G3, G4 og J

Utdeling av Ottar E. Akres legat

19.00 – 20.30 Middag

 

Veslefjellhallen

20.30   G2 – Gammeldans grupper

 

Salongen

Etter konkurransene – 02.00 Dansespilling

 

Lørdag

Veslefjellhallen

11.00   U – Underholdningsmusikk

13.00 – 14.00  Lunsj

 

Veslefjellhallen

14.00   K – Kammermusikk

 

Salongen

14.45   Å – Åpen klasse

15.30   V – Varietémusikk

16.00   Premieutdeling for klassene: G2, U, K, Å, V og trekning av spillerekkefølge i Superfinale

 

Veslefjellhallen

18.00   Konsert

Moss Spellemannskompani

Skjalg Bjørstad 

Anders Larsson

19.00 – 20.30 Middag

 

Veslefjellhallen

20.30 Superfinale gammeldans

 

Etter konkurransene – 02.00 Dansespilling

 

Søndag

11.00 – 11.45 Avslutningskonsert med vinnere fra solistklassene og varietéklassen