Artikel arkiv

Penger til studiereiser

18-10-2017Med forbehold om Stortingets godkjennelse av statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet.

Reisestipend søkes elektronisk på https://www.voforeisestipend.no 
 
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner
 
VOFO ber studieforbundene vektlegge tydelig formål i søknadene.
 
Stipendet er individuelt, og kan ikke søkes av grupper, institusjoner, organisasjoner e.l.
Søkere som har mottatt stipend de siste fem år (2012-2017) vil ikke bli vurdert.
 
Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000
 
Søknaden sendes på elektronisk skjema til studieforbundets sentralledd
 innen 17. november 2017. Skjemaet finnes på https://www.voforeisestipend.no
 
Studieforbundets sentralledd prioriterer søknadene til VOFO
innen tirsdag 1. desember 2017. 
 
Stipendtildelingen besluttes endelig på VOFOs første styremøte etter søknadsfristens utløp.
 
Spørsmål kan rettes til Voksenopplæringsforbundet ved Astrid Thoner, tlf. 22 41 00 00, mobil 48 89 07 03