Søk om seminarstøtte!

20-08-2019Det er satt av inntil kr. 50.000,- på NTLs budsjett for 2019 til avholdelse av seminarer rettet mot barn og unge i kretsens regi. Seminaret skal være åpent for deltakere fra hele kretsen/flere kretser. Ved planlegging av seminarer for voksne oppfordrer vi kretsene i stedet til å søke om voksenopplæringsmidler fra Norsk Musikkråd.

Tilskuddet utbetales etter at vi har mottatt akseptskjema fra kretsene. Vi krever rapport og regnskap i etterkant av seminarene. De som ikke har sendt inn dette for 2018, må gjøre dette snarest da søknaden ellers ikke vil bli vurdert.

Vedlagt følger søknadsskjema for 2019 og orientering.​ Søknadsfrist er 15. september 2019.