NM 2018 og 2019 på Storefjell

25-06-2017NM på trekkspill i 2018 og 2019 blir på Storefjell. Klasseinndelingen blir nå sendt ut på høring til medlemmene. Under årets NM i Skien blir det blant annet paneldebatt om hvordan framtidas norgesmesterskap skal være.

Dette er i grove trekk utfallet av NTLs ekstraordinære landsmøte, som ble avviklet på Storefjell i helga. Vi nevner ellers at debatten under møtet var konstruktiv og grei, og at det var mange gode innspill som kom fram.

- Når det gjelder den framtidige klasseinndelingen, så går den ut på høring rett over helga. Da får alle kretser uttalt seg. I tillegg sender vi den ut til alle vi har e-post-adressen til, samt at vi også legger den ut som en sak på nettsiden til forbundet. På den måten får alle medlemmer mulighet for å uttale seg, sier leder Odd Arne Halaas i NTL. 

Forslag fra Oslo/Akershus og Telemark
Landsstyrets forslag var ett år med NM på Storefjell og opsjon på de to neste. (Opsjonsavtale hvor begge parter kunne si opp etter ett år.) Det var imidlertid forslaget fra Oslo/Akershus og Telemark kretser om to år på Storefjell som ble enstemmig vedtatt. Dette vedtaket innebærer blant annet at det skal være åpen paneldebatt under årets NM i Skien. Videre skal landsmøtet i 2018 ha en bred debatt om erfaringer fra arrangementet i 2018. Og i 2019 er det landsmøtet som avgjør hvordan framtidas NM skal være.

For ordens skyld nevner vi at NM i Skien vil gå som normalt fra 29. juni til 1. juli.