Fortsatt mulig å søke om momskompensasjon for 2016

01-07-2017


I fjor søkte 63 av NTLs medlemsklubber om momskompensasjon for 2015, og de fikk til sammen 345.137 kroner. Fristen for å søke om kompensasjon for 2016 var 15. mai, men det er fortsatt mulighet for å søke. 

- Søk innen 1. august, så skal vi få det med på søknaden til Lotteritilsynet, forteller Lise Bendixen hos NTL. 

Hun opplyser ellers at det som gis i kompensasjon vil avgjøres av hvor mange som søker, men det er bevilget vesentlig mer penger til dette i år enn tidligere. Denne momskompensasjonen fordeles etter andre regler enn et vanlig momsregnskap. Klubbene må ikke levere et momsregnskap til Skatteetaten. Det er nok med et ordinært klubbregnskap som sendes NTL.

Klubbene skal sende inn følgende til NTL: 
• Fullstendig årsregnskap 2016 – inntekter og utgifter i hver sin kolonne.  
• Revisorberetning fra valgt revisor – et eget signert brev hvor valgte revisorer bekrefter at de har gått i gjennom regnskapet og funnet det i orden.
• Klubbens kontonummer og kontaktperson.