Høring om NM

08-08-2017


NM på trekkspill i 2018 og 2019 går på Storefjell i Buskerud. NTL ønsker nå tilbakemelding på hvordan framtidas NM skal være.

NTLs ekstraordinært landsmøte 13. mai besluttet NTL å sende følgende ut på høring: Forslag til nye klasseinndelinger på NTLs konkurranser og om hvordan fremtidens NM skal avvikles/være. Her er forslaget. Høringsfristen er 1. september. 

Klasseinndeling under NM på trekkspill
 
For å få flere deltakere til NM på trekkspill er det viktig at hele trekkspill-og durspillmiljøet blir inkludert. 
Vi må likebehandle instrumentene durspill og trekkspill for å være en troverdig aktør for hele miljøet. Storefjelltreffen og andre festivaler/konkurranser har stor deltakelse av durspill, mens de nesten ikke deltar på NM. 
I klasser som ikke er aldersbetinget må vi gjøre mer for å øke deltakerantallet. Det må være attraktivt å delta, og det må være gjevt å vinne.  Vi foreslår derfor å slå sammen noen av disse klassene.
Her kommer forslag til noen grep vi kan gjøre for å gjøre NTLs NM til en arena for alle som spiller trekkspill/ durspill:
 
Solistklasse, duettklasser og kammermusikk:  
• Solist trekkspill: S1 (tom 11 år), S2 (12-14 år), S3 (15-17 år), S4 (over 18 år)
• Solist durspill:  S5 (tom 11 år), S6 (12-14 år), S7 (15-17 år), S8 (over 18 år)
 
D1 Kammermusikk tom 14 år (2-7 spillende)  (D1 og K slås sammen)
D2 Kammermusikk fom 15 år (2-7 spillende) (D2 og K slås sammen)
Duett durspill: D3 (tom 14 år), D4 (fom 15 år)
 
Endring
Kammermusikk
• Kammermusikk er en viktig klasse, men med dessverre lav deltakelse de siste årene. Forslag om å ha duo og kammermusikk som én klasse slik det er i internasjonale konkurranser. 
 
Endring
Varieteklassen 
• Sørge for at det blåses liv i klassen. Aktivt rekruttere deltakere. Forslag om å invitere solister på høyt nivå til å delta i klassen.
 
Gammeldansklasser:
Det må være tydeligere profil på klassene – en for store orkester/klubber, en for grupper, og solist junior/senior.
• G1 – Gammeldans klubb/orkester (G1, G2 og G4 slås sammen til en)
• G3 – Gammeldans grupper
• G5 og G6 - Solist gammeldans: junior og senior (tom. 14 år/fom. 15 år)
 
Orkesterklasser:
Det må være tydeligere forskjell på repertoar i orkestermusikk og underholdningsmusikk.  I tillegg slå sammen U1 og U2.  Opprette en egen juniorklasse med valgfritt repertoar.
• O – Orkestermusikk – klassisk musikk og originalmusikk
• U – Underholdningsmusikk – underholdende musikk (klassen heter light music i internasjonale konkurranser) (U1 og U2 slås sammen)
• J – Juniororkester (maks en deltaker over 19 år foruten dirigent og komp)  -  valgfritt repertoar
 
Åpen klasse:
Vi trenger en klasse som kan gi rom for fornyelse og utvikling, og som skiller seg fra de andre klassene under NM. Oppfordre til samarbeid med andre instrumenter/sjangre.
• Å - Åpen klasse
 
Superfinale:
• Vinnerne av gammeldansklassene møtes i superfinale
 
Kongepokal
NTL søker om kongepokal for NM på trekkspill
 
Andre grep - Få flere publikum og trekkspillere til arrangementet:
Grupper, orkester og klubber som ikke vil delta i konkurransene kan spille til dans på flere scener, og en dansejury gir pris til de det er best å danse til, og evt. deltakerpremier til deltakere.
 
Tilbakemeldinger sendes til NTLs kontor med vanlig post eller på e-post: post@trekkspillforbundet.no