Skip to the content

Kristina Farstad Bjørdals spotifyliste

Eg har alltid likt lyden av trekkspel. Eg har alltid likt dei fantastiske moglegheitene instrumentet har med sine lunger i midten og utallige moglegheiter til akkord og melodispel, både tonalt og atonalt. På trekkspell/akkordeon finst ingen begrensingar. Derfor har eg alltid likt instrumentet brukt i mange forskjellige konstellasjonar. Her er mi liste!