Ønsker å spille til dans torsdag
Ønsker å spille til dans på fredag
Ønsker å spille til dans på lørdag
F. eks. hvis dere har flere musikere enn det ble plass til i skjemaet. Skriv disse her med navn og instrument.