Nyheter fra kretsen


Hordaland og Sogn og Fjordane kretser slås sammen

Hordaland og Sogn og Fjordane kretser av NTL er blitt enige om å slå seg sammen. Saken skal opp på et felles, konstituerende årsmøte på Voss 26. januar 2019, kl. 14.00. 
 
NTL  Hordaland / NTL Sogn & Fjordane:
Innkalling til ekstraordinert årsmøte på  Fleischer Hotell, Voss  26/1,
kl. 14.00-17.00.
Årsmøtet blir holdt  i forbindelse med sammenslåingen av  de to kretsene.
 
SAKSLISTE.
1. Konstituering
2. Godkjenning av saksliste
3. Vedtekter
4. Valg av det nye styret,  2 fra Sogn &Fjordane , 3 fra  Hordaland krets.
5. Valg av formann
6. Innkomne saker.
7. Info om Belgtreffen  2019  på Thon Hotell  Førde helgen  20-22 september.
8. Veien videre ang. registrering i Brønnøysundregisteret. 
9. Valg av bank for felles konto og disponering av denne,
10. Søknader om tilskudd for  Belgtreffen  2019 :INFO.
 1) Hordaland fylkeskommune
 2) Hordaland musikkråd
 3) Framtidig bankforbindelse.
11. Eventuelt.
 
Styret ønsker påmelding, fordi hotellet  må ha antallet , frist  20/1 2019.
 
Kandidater  til styret  meldes inn  senest   20/1  2019.
Håper det kommer mange gode forslag fra Hordaland krets.
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:
kjellih@getmail.no  tlf. 92285379.
Eli  Anine Heiberg  tlf. 48 22 89 69, Eli.Heiberg@hvl.no
 
 
 

 

Vestland

Her kommer det nyheter fra kretsen.