Skip to the content

NM 2021

Hold av 26. juni! (Hvis mye påmelding, vil også 27. juni bli brukt.) Konkurranser for trekkspillsolister, duetter, varietemusikk og kammermusikk. Stedet for arrangementet er ennå ikke klart. Konkurransene vil bli sendt direkte på Internett. De andre klassene for trekkspill og torader og det øvrige NM-programmet vil bli kjørt til høsten på Storefjell. 

Følg med på informasjon i Trekkspillnytt og på nettstedene www.trekkspillnm.no og www.toradernm.no