Skip to the content

Instrumenter

Litt om instrumentet

Trekkspillet er et blåseinstrument. Belgen frembringer den luft som skal til for at en metalltunge begynner å vibrere. På hver side av belgen sitter det en kasse med innebygde tungestemmer, og et klaviatur som åpner ventiler slik at det kommer luft til disse stemmene. I trekkspillet brukes fritunger hvor tonehøyden og klangfargen blir bestemt av tungas form, materiale og størrelse.

Christian Friedrich Ludwig Buschmann drev instrumentverksted og interesserte seg for fritunger. I sitt arbeide med å stemme orgler, klavikord og hammerklaver oppfant han en stemmefløyte for å lette sitt arbeide. 1821 bygde han 15 slike fritunger inn i et 10 cm langt trestykke, og dermed hadde han konstruert verdens første munnspill.

Men Buschmann trengte å bruke begge sine hender til arbeidet, og munnspillet ("mundaoline") var derfor upraktisk. Dermed lagde han en loddrettstående belg som ved sin egen vekt kunne få fritungene til å svinge. Han lagde også ventiler som åpnet opp for tungene.

1822 utviklet han dette stemmeapparatet videre, bl.a. ble ventilene til spilletaster og det ble plassert stemmer og taster på begge sider av belgen for å få større toneomfang.
Nå het instrumentet "handaoline".

Etter 1850 hvor det ble maskinell seriefabrikasjon økte trekkspillproduksjonen kraftig.
Belgen fikk større volum, registre i forskjellige oktavleier, klangfarger, større toneomfang i diskant og kromatiske halvtoner kom også til etterhvert ved at man føyde til nye bassrader med forskjellige skalaer.

Rundt 1910 begynte enkelte melodibasstrekkspill og dukke opp. Standardbassen var dabyttet ut med melodibassmanual med kromatisk ordna enkelt-toner. Disse instrumentene ble ikke særlig utbredt før i 1950-60 åra. Pianoklaviatur var også vanlig på denne tiden + at knappespillene hadde fått 2 hjelperader (totalt 5 rader).

Hvis du er mer interessert i trekkspillets utvikling, ta en titt her. (etter en bok av Henry Doktorski ).

 

Torader

Vekseltonig instrument. Diatonisk, men flere nyere instrument har tilleggsstemmer for kromatikk.
Mye brukt til folkemusikk og gammeldans.

Finnes i ulike stemminger, eks. G/C, A/D, C/F.


Trekkspill

Liketonig, kromatisk instrument.
Toneomfang diskant (ved registrering av 16 fot og 4 fot er omfanget enda en oktav mer i begge ender) -
Pianosystem: lille F - trestrøken C
Knappesystem: lille E - firstrøken C#

Standardbass- En mørk grunntone og ferdige akkorder for dur, moll, septim og dim.

Brukes i alle slags sammenhenger, fra gammeldans/folkemusikk, jazz og klassisk.

 

Akkordeon

Trekkspill m/melodibass,
dvs melodibass med enkelttoner i tillegg til standardbassen.

Toneomfang: Diskant (ved registrering av 16 fot og 4 fot er omfanget enda en oktav mer i begge ender) : lille E - firstrøken G
melodibass: store E - trestrøken C#