Artikel arkiv

Utlysning av midler til rekrutteringstiltak

04-09-2018NTLs rekrutteringskomite ønsker å støtte opp om gode initiativ og prosjekter der målet er å øke rekruttering av barn og unge til trekkspill/torader. Søknaden må være godt begrunnet med budsjett, planer/motivasjon, hvilke lærere/kursholdere/musikere dere tenker å bruke i prosjektet, hvilke behov dere har, og om dere har søkt/fått annen støtte.

Kretser, klubber og orkestre som er medlem av NTL kan søke. Budsjettet vårt er begrenset og forbundet vil fordele midler på flere gode søkere. Total søknadspott er ca 40.000 kr.

Søknadsfristen er 7. september. Ta kontakt med NTL  eller på tlf. 22 00 56 35.