Artikel arkiv

NTL i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen

20-12-2018Hordaland og Sogn og Fjordane kretser av NTL er blitt enige om å slå seg sammen. Saken skal opp på et felles, konstituerende årsmøte på Voss 26. januar 2019, kl. 14.00. På møtet skal man blant annet vedta felles vedtekter og velge nytt styre. Medlemmer oppfordres til å sende info om sin e-post-adresse til post@trekkspillforbundet.no slik at så mange som mulig kan nås med årsmøteinnkalling og annen informasjon.