Artikel arkiv

Søk om penger fra Frifond!

23-08-2019


PENGER Å HENTE: Lise Bendixen ved NTL-kontoret i Oslo oppfordrer forbundets medlemmer til å søke om penger fra Frifond. (Arkivfoto)

Klubber og orkestre som er medlemmer i NTL, kan søke om penger fra Frifond. Disse midlene er spesielt rettet mot rekrutteringsarbeid og tiltak som bidrar til økt aktivitet i form av seminarer og konserter.

Forbundet vil gjerne at så mange som mulig søker. Hvert år gis det totalt flere hundre tusen kroner i støtte til medlemmene. Og hvis flere søker i år, vil potten øke til neste år, opplyser Lise Bendixen ved NTL-kontoret i Oslo. 

Alle søkere  som kommer inn under kriteriene, får grunnstøtte. Den var i fjor på kr. 3000,-. I tillegg gis det prosjektstøtte til de som søker til et spesielt prosjekt. Det gis ikke støtte til turneer.

 

Klubben/orkesteret/gruppen må:

- være medlem av NTL

- være demokratisk oppbygd

- ha et allmennyttig siktemål

- ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet

- arbeide for og med barn og unge under 26 år

- arbeide i lokalmiljøet

- ha medlemmer der minimum 1/3 av dem er under 26 år

- kun søke Frifond fra NTL. Man kan ikke søke Frifond fra flere organisasjoner.

- Tildelt beløp skal være brukt innen 31. desember 2020 – og rapport sendt NTL

Skulle du kjenne til klubber/orkestre som ikke er medlem av NTL, men som ville falle inn under kriteriene, ber vi om at du informerer om tilskuddsordningen slik at de kan melde seg inn i NTL og søke om midler fra Frifond Trekkspillforbundet.

Søknadsfristen er 15. september. Har du spørsmål? Ta kontakt med NTL på tlf. 22 00 56 35 eller på e-post: post@trekkspillforbundet.no  

SØKNADSSKJEMA