Skip to the content

Nyheter

– Breddekulturen blir oversett

Regjeringens plan for gjenåpning av Norge ble lagt frem for Stortinget i dag. Norsk musikkråd fortviler over at breddekulturen ble oversett igjen. – Det er positivt at regjeringen planlegger en gradvis og trygg gjenåpning, men atter en gang virker det som regjeringen har glemt at det finnes noe som heter breddekultur. Jeg forventer at så snart breddeidretten kan starte med tre ...

Endringer i kretsstyret i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal krets av NTL har nylig hatt årsmøte, og da ble det noen endringer i sammensetningen av styret. Marius Berglund er fortsatt leder. Roger Lid har gått ut av styret. Raymond er nå kasserer. Arnt-Inge Sæter er nytt styremedlem. Ellers var det ikke noen endringer. ...

Seminaret på Skaret er utsatt

NTL Møre og Romsdal inviterte i samarbeid med Arnt-Inge Sæter og Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal til seminarhelg i flotte omgivelser på Skaret fra 10.-11. april. - På grunn av koronasituasjonen må seminaret utsettes, opplyser kretsleder Marius Berglund.  Når nytt tidspunkt er spikret, vil det komme mer informasjon på NTLs nettside.  I mai, nærmere bestemt 29.-30. mai, s ...

2,25 millioner i støtte til NTL-medlemmer i 2020

NTLs medlemmer og medlemsklubber har flere muligheter for å søke om økonomisk støtte. For 2020 ble det utbetalt 2,25 millioner kroner gjennom ulike kanaler. De mest brukte ordningene er voksenopplæringsstøtten, der medlemmene fikk til sammen 1,31 millioner kroner. Det ble utbetalt 477.334 kroner gjennom momskompensasjonsordningen. Frifond ga 356.000 kroner. Mens det i 2020 ble ...

NTL inviterer til digitale inspirasjonsseminarer

NTL inviterer denne våren til digitale inspirasjonsseminarer. Seminarene vil bli kringkastet på forbundets nettside, trekkspillforbundet.no. Og det vil bli mulig å stille spørsmål til foredragsholderne via sosiale medier etter hver sending. - Vi i landsstyret i NTL bestemte oss ganske raskt for at vi måtte være framoverlente når vi nå har rundet ett år med pandemi. Derfor må v ...

NM i juni på Kongsberg og i september på Storefjell!

– Nå er det klart at det blir NM på trekkspill og torader i år. Arrangementet vil bli delt i to. Klassene for trekkspillsolister, duetter, varietemusikk og kammermusikk vil bli avviklet 26. juni på Kongsberg. Hvis det blir mye påmelding, vil også 27. juni bli brukt. Hold derfor av disse datoene, sier NTL-leder Odd Arne Halaas. Arrangementet vil bli sendt direkte på Internet ...

Årets dragspelare i Sverige

Sveriges Dragspelares Riksförbund, det svenske trekkspillforbundet, har utnevnt pedagogen Håkan Widar fra Varberg til ”Årets dragspelare 2020". Han har en stor virksomhet med elever i alle aldre, fra barn til pensjonister. Videre nevner vi at han er utdannet trekkspill- og akkordeonpedagog ved Stockholm Musikpedagogiske Institut (SMI). ...

Trekkspill på P2

I en tid hvor Norge “ligger nede for telling”, er det i hvert fall en del av oss som ikke har gitt opp, nemlig våre kjære trekkspillere! Selv om det ikke er så mange steder å spille offentlig, er de aktive på andre måter. Blant andre Håvard Svendsrud. Søndag 14. mars kl. 18.00 kan du høre ham på NRK P2! Der spiller han og tar også med at han nylig ga ut en CD med musikk av den ...

Troms leter etter ny kretsleder

Kretsleder Roger Hansen i Troms takket nei til gjenvalg før årsmøtet i Troms krets nylig. Han var leder i fem år. I tillegg var han medlem av kretsstyret i ti år. Hansen forteller at det nå jobbes med å skaffe en erstatter. De øvrige i kretsstyret i Troms er Eilif Nordgård, Arthur Knutsen og Ole Rørvik. Varamedlemmer er Inge Skognes, Trond Kristiansen og Inge Voll. Revisor er ...

Søk om aktivitetsstøtte fra NTL!

NTL ønsker igjen å stimulere orkestre og klubber i forbundet til å få i gang aktivitet i trekkspillmiljøet ved å lyse ut støttemidler til arrangementer som er enklere å gjennomføre. Det kan søkes om opptil 5.000 kroner i aktivitetsstøtte til hvert arrangement.  Støtten kan brukes til å dekke utgifter til for eksempel innleie av instruktør, artist, lyd/lys og leie av lokale. Ek ...