Skip to the content

Innmelding i NTL

Medlemskap i NTL koster 550 kroner for personlige medlemmer og klubber. Barn og ungdom t.o.m. 26 år 100 kroner. Familiemedlemmer (over 26 år) 370 kroner. Medlemmer utlandet 600 kroner.
Om det nye medlemmet er vervet av noen andre, skriv navn og adresse på ververen her.