Skip to main content Skip to footer

Innmelding i NTL

Medlemskap i NTL koster 550 kroner for personlige medlemmer og klubber. Barn og ungdom t.o.m. 26 år 100 kroner. Familiemedlemmer (over 26 år) 370 kroner. Medlemmer utlandet 600 kroner.