Skip to main content Skip to footer

Medlemsbladet

Utgiver: Norske Trekkspilleres Landsforbund.

Redaktør: Per Jørund Grøthe.

Trekkspillnytt utkommer fire ganger i året. Her kan du lese om det som skjer på trekkspillfronten i inn- og utland. Vi byr på fra aktuelle intervjuer, reportasjer fra arrangementer, historier, plateomtaler, noter, konserter, annonser og mye, mye mer.

Du får fire utgaver av bladet for kun kr. 550,-. Ungdom t.o.m. 26 år, kr 100,- per år. Utenlandsabonnenter kr 600,- per år.

Vil du vite mer, ta kontakt med NTLs kontor på epost eller ring tlf. 22005635.

Stoff sendes Per J. Grøthe, Einerveien 11, 3092 Sundbyfoss.
E-post:  per-jog@online.no eller ring tlf. 906 44 927.

Annonser sendes Pål Bendixen, Ravnåsveien 60 B, 1254 Oslo. E-post: annonser@trekkspillforbundet.no eller ring tlf. 932 58 008


Leveringsfrister stoff og annonser:

Nr. 1 Februar. Stoff- og annonsefrist: 15. januar. Utgivelse 10. februar. 

Nr. 2 Mai. Stoff- og annonsefrist: 15. april. Utgivelse 10. mai. 

Nr. 3 August/september. Stoff- og annonsefrist: 9. august. Utgivelse 1. september.

Nr. 4 Desember. Stoff- og annonsefrist: 10. november. Utgivelse 1. desember.