Skip to main content Skip to footer

Fylkeskretsene

Vestfold

Grete Berge
Vesterøyveien 214,
3234 SANDEFJORD
Tlf. 90 17 49 22
E-post

Østfold

Paul Arne Sørfjord
Vikanekroken 3,
1621 Gressvik
Tlf. 932 52 219
E-post

Hedmark og Oppland

Willy Lindstad
Moseveien 7,
2409 ELVERUM
Tlf. 907 74 963
E-post

Akershus

Lars Røyseng
Helsetveien 12,
1353 Bærums Verk
Tlf. 913 23 864
E-post

Buskerud

Arve Strand
Sandgata 41,
3370 VIKERSUND
Tlf. 901 96 973
E-post

Telemark

Gullborg Straume Moen
Ivar Aasens gate 38,
3683 NOTODDEN
Tlf. 957 94 086
E-post

Agder

Margrethe Wold
Borevegen 22,
4352 KLEPP
Tlf. 957 63 327
E-post

Rogaland

Tore Koppang
Agneveien 19,
4319 SANDNES
Tlf. 920 94 149
E-post

Vestland

Arve Bjørn Røneid,
Haugavegen 2,
6868 Gaupne.
Tlf. 950 76 386.
E-post: abron@online.no 

Møre og Romsdal

Marius Berglund
Solnørdalsveien 20,
6240 ØRSKOG
Tlf. 909 21 481
E-post

Sør-Trøndelag

Miguel Falcon Græsdal
Gamle Kongevei 64 B,
7068 TRONDHEIM
Tlf. 992 57 001
E-post

Nord-Trøndelag

Malin Myrslo
Gettesvingen 16,
7716 Steinkjer
Tlf. 905 12 132
E-post

Nordland sør

Trude Larsen
Evjenveien 202,
8056 SALTSTRAUMEN
Tlf. 918 26 772
E-post

Nordland nord

Sekretær Odd Martin Davidsen
Postboks 316,
8455 Stokmarknes
Tlf. 975 12 933 
E-post

Troms

Rune Bjerkli
Straumfjordnes 173,
9158 STORSLETT
Tlf. 901 44 467
E-post

Finnmark

Karl T. Sagen
Krøkebærveien 7, 
9800 VADSØ
Tlf. 474 86 339
E-post