Skip to main content Skip to footer

Om Norske Trekkspilleres Landsforbund

NTL (Norske Trekkspilleres Landsforbund) ble stiftet 17. oktober 1971, og er en interesseorganisasjon for alle som spiller trekkspill og/eller er interessert i trekkspillmusikk.

NTL har i dag nærmere 3.000 medlemmer. Ved å drive aktiv PR og gi informasjon om hva NTL står for og kan tilby sine medlemmer, håper man å øke dette tallet slik at NTL kan bli en mer slagkraftig organisasjon.

NTL drives på idealistisk grunnlag. Alle tillitsverv er ulønnet. Den daglige virksomhet ledes av et landsstyre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, leder konkurransekomiteen, leder rekrutteringskomiteen, to varamedlemmer og ungdomsrepresentant og dens vara.

I tillegg finnes ulike komiteer som hver og en har sine ansvars- og arbeidsområder: PR-komite, konkurransekomite og rekrutteringskomite. Landsstyre og komiteer blir valgt av landsmøtet, som er organisasjonens øverste myndighet.

Hvert fylke har sitt fylkeskretsstyre. Som medlem i NTL er man samtidig medlem i sin fylkeskrets.
NTLs medlemsblad Trekkspillnytt kommer ut fire ganger i året. Gjennom bladet holder vi alle medlemmene oppdatert på hva som skjer på trekkspillfronten i inn- og utland. 

I Trekkspillnytt finner man også de nødvendige navn og adresser til medlemmer i landsstyret, komiteer og til fylkeskretslederne, samt påmeldingsskjema til DM i desembernummeret.

Lise Bendixen er administrasjonssekretær ved NTLs kontor i Oslo. 

Hun kan treffes: 
Man.-tor., kl. 08.00-16.00 
Telefontid, kl.10.00-14.00

Telefon: 22 00 56 35
Faks: 22 00 56 01
E-post

Ny post- og besøksadresse: 
Møllergata 39,
0179 Oslo 

Her er NTLs vedtekter: PDF