DM for Telemark, Vestfold og Buskerud

21.
apr

DM TELEMARK, BUSKERUD OG VESTFOLD

Tid:        21. april 2018

Sted:     Gimsøy Skole, Kragerøgata, Skien

Arr:        Telemark Krets av NTL

Kontaktperson/spørsmål: Dan Engbretsen, tlf 93256925, email dengbret@online.no

Påmelding til: Gullborg Straume Moen, tlf 95794086, email gulstra@online.no  

Sted: Gimsøy Skole, Kragerøgata, Skien