Skip to main content Skip to footer

305.000 i Frifond-støtte til NTL-medlemmer

Nå i høst er det fordelt 305.000 kroner fra Frifond organisasjon til NTLs medlemmer. Forbundets klubber og orkestre med 1/3 medlemmer under 26 år kan søke om midler fra denne ordningen til drift og seminarer.

Ta kontakt med Lise Bendixen på NTLs kontor for mer informasjon om hvordan dere søker. Forbundet vil få mer til fordeling til medlemmene påfølgende år dess flere som søker.  Under er det en oversikt hvem som fikk tildelt midler gjennom ordningen denne gang.

Andre faste ordninger det går an å benytte seg av for NTLs medlemmer, er blant annet tilbudet om voksenopplæringsmidler og momskompensasjon.

Fordeling høsten 2023

Moss Spellemannskompani, hovedorkesteret - 20.000
Moss Spellemannskompani, rekruttorkesteret - 5.000
Moss Spellemannskompani, juniororkesteret - 10.000
Moss Spellemannskompani, Pias orkester- 5.000
Junior-Fisarmoniske - 31.000
Mini-Fisarmoniske - 20.000
Oslo Trekkspillklubb - 13.000
Ås Trekkspillorkester - 15.000
Lom Toradergruppe - 14.000
Vågå Trekkspelklubb ungdomsgruppe -14.000
Vestfold Trekkspillorkester barn og ungdom - 20.000
Vestfold Trekkspillorkester rekrutter - 9.000
Skiensfjordens Trekkspillorkester - 13.000
Sandnes Trekkspillorkester- 9.000
Ulstein Trekkspelklubb - 24.000
Lychelaget toraderlag - 7.000
Skaugdal Trekkspillklubb -7.000
Snaustrinda Spelmannslag - 18.000
Malm Trekkspillklubb -  32.000
Grane Toraderklubb - 19.000

Ikke medlem i NTL? Meld deg/dere inn her. 

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

About the author

Per Jørund Grøthe