Skip to main content Skip to footer

Akres legat til Mikkel Arntzen Oma

Mikkel Arntzen Oma fikk årets stipend fra Ottar E. Akres legat. Her ser vi ham sammen med Bente Midtsveen og Anders Trovik Hasle fra legatstyret.

Det har vært utdelt stipender fra Ottar E. Akres legat i over 30 år til unge og talentfulle musikkutøvere. Årets stipend ble utdelt i dag under NM på trekkspill og durspill på Storefjell. Mikkel Arntzen Oma fra Oslo fikk 5.000 kroner og diplom. Det var Anders Trovik Hasle og Bente Midtsveen fra legatstyret som sto for overrekkelsen.  

I begrunnelsen for tildelingen heter det at «...legatstyret synes at prisvinneren former sin musikk til et høyt nivå i forhold til alder. Selv om det for mange kan være vanskelige stykker som er valgt. Han spiller med innlevelse og lar musikken stråle. Han spiller rent. Og det var stor trøkk i folketonene fra Ukraina. Framføringen hans roper nesten på fred. Og ble et svært sterkt inntrykk også musikalsk. Han spiller stabilt. Og vi tror og opplever at prisvinneren betyr mye for dem som er rundt, i hvert fall ifølge våre observasjoner. Inkluderende på en beskjeden måte, slik Ottar E. Akres også var. Derfor passer dette så godt sammen. Det er oppnådd gode resultater over flere år, og det har vært en glede å følge med prisvinneren – som er så helstøpt. Du tar sjangeren, tar flere sjangere – uten å demonstrere. Og kroppsspråket virker naturlig. Så vi tror at det går slik at du utvikler en personlighet gjennom din musikk. Musikklæreren kan fortelle at han senser musikken og er oppfinnsom i forhold til engasjementer. Vi ser altså at prisvinneren trives med det han gjør – og har gjort det over lang tid. Det gir en boost i alle aldre – noe Ottar E. Akre også var opptatt av. Prisvinneren er en god kompis – både som venn og som musiker. Og han setter ikke seg selv først. Dette er viktige egenskaper i det som på «telemarks» heter teambuilding. Vinneren har deltatt i mange klasser på NM, med duett, solistklassen, variete og kammermusikk – hvor han så flott limer musikken sammen i midten av  trioen når kammermusikken blir spilt. Har også vært med mye i hjemtraktene, med blant annet tangoorkester, Fisarmoniske og FOT-trioen.

Prisvinneren går på Foss videregående skole i Oslo.  

About the author

Per Jørund Grøthe