Skip to main content Skip to footer

Nytt styre i Buskerud krets av NTL

Buskerud krets hadde årsmøte 11. juni 2023. Av ulike årsaker har det de siste årene vært lite liv i krets og trekkspillmiljø, og det var fare for at styret ble oppløst. Heldigvis fikk valgkomiteen hanket inn både nye og gamle krefter, og det er nå et nytt styre oppe og går.

Det nye styret vil jobbe med å få mer liv i trekkspillmiljøet i Buskerud. Mulighetene for et seminar for voksne i løpet av året ble diskutert. Det ønskes en helg med sosialt samvær, samspill og konsert. Det håpes at interessen i miljøet er til stede for et slikt seminar! Det ble også diskutert en mulig «sjokolade-kappleik» for barn og unge. Dette blir en slags erstatning for DM, der det blir mulighet for å spille for dommere, få tilbakemeldinger og møte andre barn og unge som spiller trekkspill. Dette er kun løse idéer det ble snakket om, men om du som leser dette har noen tanker eller innspill, er styremedlemmene veldig åpne for tilbakemeldinger! Styret ser fram til samarbeid seg imellom, men ønsker også et tettere samarbeid med kretsene i nærheten. Det nye styret består av: Svein-Thomas Kollen, Marthe Amalie Dalene Wærnes, Arve Strand (leder) og Brith Laila Ouff.