Skip to main content Skip to footer

Program NM 2024

Program NM 2024 (med forbehold om justeringer)

Torsdag 27. juni 
Konkurransene starter etter lunsj
Duetter to durspill t.o.m. 14 år (D3) 
Duetter to durspill f.o.m. 15 år (D4) 
Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år (D2) 
Durspill solist tom 11 (S5) 
Durspill solist 12–14 år (S6) 
Durspill solist 15–17 år (S7) 
Durspill solist fom 18 år (S8) 
Gammeldans orkester/klubb (G1)
Trekkspill solist f.o.m. 18 år (S4)
Masterclass m/ Jovan Pavlovic
Premieutdeling
Åpningskonsert, kl. 19.30

Fredag 28 juni:
Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år (D1)
Gammeldans grupper (G2)
Junior orkester (J) 
Orkestermusikk (O) 
Trekkspill solist 12 – 14 år (S2) 
Trekkspill solist t.o.m. 11 år (S1)
Premieutdeling
Konsert Stian Carstensen 
og Ola Kvernberg, kl. 19.30
Dansespilling Over Stok og Steen
Dugnadspilling (interesserte melder seg til NTL)

Lørdag 29. juni:
Kammermusikk (K)
Solist gammeldans junior (G3) 
Solist gammeldans senior (G4)
Trekkspill solist 15–17 år (S3) 
Underholdningsmusikk (U)
Varieté (V)
Åpen klasse (Å)
Premieutdeling
Superfinale 
Konsert Jovan Pavlovic, kl. 19.30
Dansespilling Jutullaget fra Vågå 
og Over Stok og Steen 
Dugnadsspilling (interesserte melder seg til NTL)

Merk at her er konkurranseklassene satt opp alfabetisk. Det tas forbehold om enkelte justeringer, og da vil vi ha dialog med de som er påmeldt i klassen.