Skip to main content Skip to footer

Søk støtte til barne- og ungdomsseminar!

Medlemmer av NTL oppfordres til å søke støtte til å avholde barne- og ungdomsseminar. Det er satt av inntil kr. 50.000 på NTLs budsjett for 2024 for seminar rettet mot barn og unge i kretsens regi.

 

Kriterier til søknaden

·         Søknaden skal være i regi av, eller godkjent av den lokale NTL-kretsen

·         Seminaret skal være åpent for deltakere fra hele kretsen. Gjerne også for deltakere fra flere kretser

·         Seminaret skal være for og  med barn og unge

·         Etter avholdt seminar skal det sendes inn rapport til NTL. Manglende rapportering fra tidligere seminarer som har fått støtte vil diskvalifisere en eventuell neste søknad.

·         Det skal synliggjøres at seminaret er støtet av NTL. Synliggjøring kan gjøres i form av logo på invitasjonen, program eller lignende.

Avlysning eller endringer

Dersom et seminar som har fått innvilget støtte blir avlyst, eller vesentlig endret fra det som er beskrevet i søknaden, skal NTL kontaktes og midler eventuelt tilbakebetales dersom kriteriene for støtte ikke lenger innfris.

Søknadsfrist for våren 2024 er 20. mai.

Løp og søk!

https://form.jotform.com/241136552955358

(Ilustrasjonsfoto: Agnes Sofie Flåten)

About the author

Per Jørund Grøthe