Skip to the content

Artikler

Miniseminar på Skaret i Møre og Romsdal 31. oktober til 1. november

For flere år tilbake var det årlige kurs på Skaret, men nå har det vært opphold i mange år. Vi i styret i NTL Møre og Romsdal har nå i samarbeid med Arnt-Inge Sæter bestemt oss for å ta opp denne tradisjonen igjen. Vi hadde planlagt en slik helg i mars i år, men på grunn koronasituasjonen måtte vi dessverre utsette hovedseminaret til våren 2021. Vi ønsker likevel å få til noe ...

Miniseminar 31. oktober til 1. november på Skaret ved Molde i Møre og Romsdal

Mer informasjon ...

Velkommen til miniseminar for trekkspillere på Skaret 31. oktober til 1. november 2020

For flere år tilbake var det årlige kurs på Skaret, men nå har det vært opphold i mange år. Styret i NTL Møre og Romsdal har nå i samarbeid med Arnt-Inge Sæter bestemt seg for å ta opp denne tradisjonen igjen.  Vi hadde planlagt en slik helg i mars i år, men på grunn koronasituasjonen måtte vi dessverre utsette hovedseminaret til våren 2021. Vi ønsker likevel å få til noe nå ...

Ny livestream med Rita og Kåre

På kvelden fredag 2. oktober blir det en ny livestream med populære Rita Fotland Bøe og Kåre Bøe. Det loves både "høg belgføring og musikalske sviskeskatter". ...

Styret i Vestfold krets av NTL

Vestfold fylke og Telemark fylke er slått sammen til Vestfold og Telemark fylke. Men ifølge kretsleder Grete Berge i Vestfold er det ikke noen umiddelbare planer om å slå sammen NTL-kretsene i de to fylkene. Vestfold har lenge satt sammen sitt kretsstyre med representanter fra alle medlemsklubbene i det opprinnelige fylket. Styret består nå av følgende personer: Grete Berge (l ...

Halaas gjenvalgt under NTLs landsmøte

Under NTLs digitale landsmøte i kveld var det blant annet valg. Der ble Odd Arne Halaas gjenvalgt som leder for forbundet fram til 2021.   Ellers ble Ida Løvli Hidle valgt som ny leder for konkurransekomiteen. Et nytt navn er også Marthe Amalie Dalene Wærnes, som fikk tillit som ny leder av rekrutteringskomiteen. Stian Norgård Aase fortsetter i denne komiteen, men overlater al ...

AVLYST Belgdrag 14.-15. november

ARRANGEMENTET ER AVLYST PGA. CORONASITUASJONENBelgdrag i Sandnes vil i haust finne stad 14.-15. november og som før på Quality Hotel Residence i Sandnes. Eit forseinka DM vil òg bli gjennomført samtidig. Velkomstbrevet fra kretsleder Tore Koppang:  Hei igjen alle!  Det er enno over ein månad til vi møtest til dyst og kursing 14. november, men vi minner likevel om at påmelding ...

Konserter ved Musikkhøgskolen

Mange arrangementer i regi av Norges musikkhøgskole er blitt avlyst eller utsatt de siste månedene på grunn av koronasituasjonen. Men nå er det planer om flere konserter. - Skolen har et strengt regime for smittevern, så alle skal kunne kjenne seg trygge på at alle regler blir fulgt under disse arrangementene, forteller Erik Bergene ved Musikkhøgskolen. Tirsdag 22. september ...

Søk om aktivitetsstøtte høsten 2020!

Koronapandemien har rammet store deler av kulturlivet så langt i 2020. NTL støtter vanligvis blant annet store overnattingsseminarer, men disse lar seg ikke gjennomføre nå på grunn av smittevernhensyn.Forbundet ønsker derfor å stimulere orkestre og klubber i NTL til å få i gang aktivitet i trekkspillmiljøet ved å lyse ut støttemidler til arrangementer som er enklere å gjennomfø ...

50-årsjubileum ved konservatoriet i København

I 2020 er det 50 år siden det ble et akkordeontilbud ved Det Kongelige Musikkonservatorium i København. Sentral person i oppstarten og i mange år etter det var Mogens Ellegaard. Nå står professor Geir Draugsvoll fra Norge i spissen for akkordeontilbudet i den danske hovedstaden. Med seg har han Bjarke Mogensen, Andreas Borregaard, Hanzhi Wang og José Valente. Det er mange fra ...